Członkostwo w KSz Jelonka Jelenia Góra

Zarząd Klubu Szachowego Jelonka Jelenia Góra uprzejmie przypomina, iż osobami uprawnionymi do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach (głosowaniu) są Członkowie zwyczajni. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, każdy Członek zwyczajny zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji. Oprócz ww. prawa wyborczego Członkowie zwyczajni mają obowiązek: brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek. Obowiązująca składka członkowska dla Członka zwyczajnego to 60 zł./rok. Pełną treść praw oraz obowiązków Członków Stowarzyszenia definiuje Statut Stowarzyszenia. Wypełnione oraz podpisane formularze członkowskie należy przesyłać do dnia 30 czerwca 2020 r. na adres: ksz@jelonka.jgora.pl lub w formie zdjęcia na nr tel. 608010949.

(Tomasz)
Ten wpis został opublikowany w kategorii INFORMACJE. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.