Historia

Klub Szachowy Jelonka w Jeleniej Górze został założony w roku 2009, w wyniku działań kilku miłośników szachów.

Podstawowym celem działalności jest nauka dzieci i młodzieży poprzez systematycznie prowadzone zajęcia w przedszkolach i szkołach. Organizowane są również turnieje o charakterze cyklicznym i okazjonalnym jako element wspierający szkolenie i wprowadzający odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wspieramy również udział w turniejach zewnętrznych o randze wojewódzkiej czy krajowej. Promujemy korzyści ogólnorozwojowe płynące z szachów, uczymy zdrowej rywalizacji i stwarzamy alternatywę do biernego spędzania czasu przed telewizorem czy komputerem.

Koniec roku 2011 zaowocował powstaniem klubowego bloga, w którym na bieżąco podawane są wszelkie informacje. Można sprawdzić wyniki turniejów, przejrzeć galerie zdjęć czy też spróbować rozwiązać zadanie dnia.

Rok 2012 to pierwsze całoroczne Grand Prix czterech turniejów dla dzieci ze szkół podstawowych pod nazwą ZŁOTY JELONEK.
W roku 2012 zorganizowaliśmy również I Mistrzostwa Jeleniej Góry Przedszkolaków, które mamy nadzieję na długo pozostaną najważniejszym jeleniogórskim turniejem szachowym dla najmłodszych.

W roku 2013 zmodyfikowano formułę Grand Prix ZŁOTY JELONEK wzbogacając go o dodatkowy turniej oraz zorganizowano dodatkowy cykl dla najmłodszych dzieci z przedszkoli i klas pierwszych pod nazwą Grand Prix MAŁY JELONEK.

Możliwość komentowania jest wyłączona.