Licencja

Licencja szachowa jest niezbędna każdemu szachiście, który chce startować w zawodach rangi mistrzowskiej. Zgodnie z „Zasadami przyznawania licencji zawodniczej” Polskiego Związku Szachowego aby otrzymać licencję należy wypełnić i wysłać wniosek. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie opłaty za licencję (kserokopię / wydruk). Licencja wydawana jest na czas nieokreślony.
Opłatę za licencję w wysokości 30 zł należy wnieść na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego:

Dolnośląski Związek Szachowy
50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3
BNP Paribas
11 1750 0012 0000 0000 3870 3099

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz czego dotyczy wpłata, np.:
Adam Kowalski: opłata za licencję.

Wniosek w formacie pdf, gotowy do wydruku można pobrać z witryny naszego klubu pod poniższym linkiem:
Wniosek o licencję zawodniczą.

Możliwość komentowania jest wyłączona.